Vår käre Pappa
Lars
Håkansson
* 12 oktober 1949
har stilla somnat in
Bromölla
14 januari 2023
Mikael, Tomas,
Annika, Andreas
med familjer
Ett verksamt liv har
slocknat ut
En flitig hand har domnat
Din kära stämma
tystnat har
Men vackert står
Ditt minne kvar
Älskad  Saknad
Begravningen äger rum i
Vilans församlingshem
Kristianstad torsdagen den
16 februari kl 14.30.
Efter akten skiljs vi åt.