till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet
av vår käre
Rolf 
"Lulle" 
Persson
vid hans bortgång
och begravning.
Anna-Karin
Marita och Tony
med familjer