Vår kära
Ethel
Svensson
* 11 oktober 1935
har idag stilla insomnat
† 27 januari 2023
Carina och Lars
Mats och Christina
med familjer
Släkt och vänner
Vårt liv är en vindfläkt, en
saga, en dröm
En droppe som faller i
tidernas ström
Den skimrar i regnbågens
färg en minut
brister och faller och
drömmen är slut
Nils Ferlin
Begravningen äger rum i
Ilstorps kyrka tisdagen 
den 21 februari kl. 11.00
Istället för blommor, tänk
gärna på Barncancerfonden.
Gåvotel. 020-90 20 90
Tänd ett ljus för Ethel på
www.jarlsab.se