Varmt tack 
för all omtanke vid Einars 
bortgång och begravning 
Eva 
Marianne och Conny