Jan Thorsson 
* 10 maj 1945  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Ystad 12 januari 2023 
Britta 
Sara 
Björn 
med familjer 
Det är något  
bortom bergen 
bortom blommorna 
och sången. 
Det är något  
bakom stjärnor, 
bakom heta hjärtat mitt. 
Dan Andersson 
Begravningen äger rum  
i Skivarps kyrka  
torsdagen den  
9 februari kl 13.00 . 
Efter akten skiljs vi åt. 
Tänd ett ljus för Jan  
på minnessidor.fonus.se