Vår älskade 
Lars Flygare 
* 21 september 1950  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Ystad 27 januari 2023 
Björn och Sanna 
Urban, Nora 
 
Lena med familj 
Övrig släkt och vänner 
Din låga har slocknat 
Din kamp är nu över 
Din kropp nu funnit vila 
Din själ har fått ro. 
Begravningen  
äger rum i  
Uppståndelsens kapell  
tisdagen den 
14 februari kl 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Tänd ett ljus för Lars 
på minnessidor.fonus.se