Min älskade
Vår bror
Bo-Göran
Sandberg
* 6 februari 1958
har lämnat oss i sorg 
och saknad
Mariannelund
27 januari 2023
ANITA
Magnus, Nathalie
Anders med familj
Mats, Marie, Nilla
med familjer
Övrig släkt och vänner
Tack för allt gott 
som Du oss givit
Din rena kärlek 
till oss envar
Här har så tomt 
och öde blivit
Ditt goda minne
lever kvar
Du finns i våra hjärtan
Vila i frid
Tänk gärna på Cancer-
fonden Swish: 901 95 14.
Urnan kommer att gravsättas
i minneslunden på 
Ö Vemmenhögs kyrkogård.