Vår älskade
Tommy
Gyllix
* 9 april 1946
har lämnat oss men 
i ljust minne bevarad
Köpingebro 
† 1 februari 2023
Monica
Liz
Peo, Ninni
Tilda
Neo, Mira
Jonas
Bjarne
Lasse
Övrig släkt och vänner
Kanske är det först
vid dagens slut
när tidens timglas
rinner ut
ja kanske är det då
man får en aning
om vart vägen går
kanske är det först
i kvällens ro man anar
att det går en bro
från världen
den man hör och ser
mot något större, något mer
Atle Burman
Begravningen äger rum
inom familjen.
www.kviskes.se
Tack till Prästkragen,
Löderupsgården.