till Er alla som på olika sätt
hedrade minnet av vår käre
Bengt Svensson
vid hans 
bortgång och begravning
Gudrun
Barnen med familjer