Vår innerligt älskade
Inga Nilsson
* 2 maj 1926
har stilla insomnat
Ystad 26 januari 2023
Jan och Ulla-Kerstin
Mikael och Jessica
Isabelle, Hanna
Tommy och Karin
Robert, Amanda
Lars
Kim och Alexander
Laura, Jamie, Zoe
Jonas och Tove
Loke, Liv, Vidar
Släkt och vänner
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
och ögon som vakat
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Älskad  Saknad
Begravningen äger rum
i S:ta Maria kyrka, Ystad
fredag 10 mars kl. 12.30.
Därefter inbjuds till en
minnesstund på Odd Fellow.
Anmäl deltagande till
Kviskes Begravningsbyrå
0411-100 69 eller kviskes.se
senast den 6 mars.
www.kviskes.se