Jane
Berg de Flon
* 20 september 1966
† 30 januari 2023
Saknad av
GERARD
ALEXANDER och EMMA
JANNICKE och VIKTOR
Kjære Gud jeg har det godt
Takk for alt som jeg har fått
Du er god Du holder av meg
Kjære Gud gå aldri fra meg
Pass på liten og på stor
Gud bevare far og mor
Saknaden och alla ljusa
minnen delar vi med
släkt och vänner
Begravningsgudstjänst
fredag 24 februari
kl. 11.00 i Vists kyrka.
Efter akten inbjuds till
minnesstund i Timmeles
församlingshem. Svar om
deltagande önskas till
lenbergs.se eller 0321-262 50
senast 17 februari.
Tänd gärna ett ljus
för Jane på lenbergs.se