Min älskade Make
Min käre Far
Gunnar
Martinsson
* 22 april 1927
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Trädet 22 januari 2023
AINA
SIW
Släkt och vänner
När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i vårt hjärta,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningsgudstjänsten
sker tillsammans med de
närmaste.
Hedra gärna minnet av
Gunnar med en gåva till
Cancerfonden,
tel. 010-199 10 10 och
tänd ett ljus för honom på
lenbergs.se
Ett varmt tack till personalen
på Parkgårdens Gröna avd.
för god omvårdnad.