Vår älskade
Conny Kjellberg
* 14 november 1945
har lämnat oss
 i stor sorg och saknad
Limmared 17 januari 2023
ULLA
FREDRIK och JANINA
PETRA och BJÖRN
Melvin
Camilla och Peder
med familjer
Släkt och vänner
Minnen som rör
vid vårt hjärta
går aldrig förlorade
Begravningsgudstjänst i
Södra Åsarps kyrka
 fredag 17 februari kl 11.00.
Efter avsked i kyrkan inbjudes
till minnesstund i Glasets
Hus. O.s.a till 0325-70992
eller tranemobegr@gmail.com
senast måndag 13 februari. 
Tänk på Alzheimerfonden,
gåvotel. 020-30 11 30
 eller Bankgiro 901-1198.
Tänd ett ljus för Conny via
tranemobegravningsbyra.com
Ett varmt tack till Hemtjänsten
samt personal på Glimringe
och Gudarpsgården för god
vård, omsorg och fint
bemötande.