Britta Nyberg
* 21 juni 1926
har stilla somnat in
22 januari 2023
ANNIKA och STEFAN
Anna, Freja, Chloe
med respektive
BJÖRN och ISABELLA
Robert med familj
Släkt och vänner
Tack för allt gott
som Du gett oss
Begravningsceremoni
fredag 17 februari
kl. 11.00 i Vistasalen.
Efter ceremonin inbjuds
till minnesstund. Svar om
deltagande önskas till
lenbergs.se eller 0321-262 50
senast 10 februari.
Hedra gärna minnet
av Britta med en gåva
till Rädda Barnen
tel. 020-52 52 00 och
tänd ett ljus för henne
på lenbergs.se