Vår käre
JanErik
Karlsson
* 18 maj 1960
har lämnat oss i sorg och
saknad
Kalmar 27 januari 2023
Mamma ELVY
ALEXANDER, EMANUEL
JULIA
ANNBRITT och KENNETH
med familj
ELISABET och FINN
Övrig släkt och vänner
Blott en dag 
ett ögonblick i sänder...
                Sv. Ps. 249
Begravningen äger rum
Fredag 17 Februari kl 11:00
 i Hällstad Kyrka. Akten
avslutas efter avsked i kyrkan. 
Tänd ett ljus för Jan-Erik på
www.kabegravningsbyra.se
Kenn Arvidssons
Begravningsbyrå
0733 - 640 650