Olle Andersson
* 13 september 1938
Tack för Din värme 
och kärlek 
och för det liv 
Du gav oss
Ulricehamn 
† 25 januari 2023
CHRISTER och KERSTIN
Sara
Adam och Paulina
Kvällsvinden rör vid 
trädens grenar
 molnen färgas i rött
Av solens gyllene
penseldrag
Allt smälter samman 
till en bädd av löften 
där jag får söka vila
 som ett lektrött barn
 En viskning går genom
 den ljusa kvällen
En viskning om 
himmelsk kärlek
Den säger att jag är
Älskad precis som jag är
sedd av någon
 som har mig kär
 Älskad precis som jag är
sedd och älskad av Gud
Begravningsgudstjänst
fredag 17 februari 
kl. 13.30 i Vists kyrka.
Hedra gärna Olles minne med
en gåva till Njurfonden 
tel. 020 – 900 100 och 
tänd ett ljus för honom på
lenbergs.se