Vår kära
Ragnhild
Andersson
* 26 augusti 1948
har lämnat oss i 
sorg och saknad
Böne den 29 januari 2023
INGE
DANIEL och KRISTIN
Agnes, Rut
Stilla Du somnade in 
ifrån världen
Soliga minnen 
Du lämnade kvar
Begravningen äger rum
fredagen den 10 februari kl
13.30 i Vist kyrka. Akten
avslutas efter avsked i kyrkan.
Ulricehamnsbygdens tel
0321-31020