Peder Einarsson
* 9 april 1958
Vi älskar dig för evigt
Ulricehamn 19 januari 2023
HELEN
JOHAN och EMILIA
Hilma, Svante
JESPER och AMANDA
Hjalmar
MIKAEL och MATILDE
Harry
Släkt och vänner
I have my freedom
But I don't have much time
Faith has been broken
Tears must be cried
Let's do some living
After we die
Begravningsceremoni
onsdag 8 februari kl. 11.00 i
Equmeniakyrkan Ulricehamn.
Akten avslutas efter
avsked i kyrkan.
Hedra gärna minnet av Peder
med en gåva till WWF,
tel. 08-624 74 14 och tänd ett
ljus för honom på lenbergs.se