Monica Hedman
* 29 maj 1942
Vår älskade
 har lämnat oss
Trädet 
20 januari 2023
KARL
Bianca, Heidi
ANNA och TOMAS
Sandra och Kristoffer
Ronja 
Jennifer och Eric
Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 
och ögon som vakat 
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat 
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
 skall aldrig bli glömt
Begravningsgudstjänst 
onsdag 15 februari kl. 11.00 
i Kölaby kyrka.
 Akten avslutas i kyrkan.
Hedra gärna minnet av
Monica med en gåva till 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00 och
 tänd ett ljus för henne
på lenbergs.se