För allt vänligt deltagande
vid vår kära
Ulla Nilssons
bortgång, för alla vackra
blommor och för all övrig
hedersbevisning tackar vi
varmt och innerligt.
Anders, Per,
Christina, Birgitta
med familjer