Vår älskade
Tommy
Persson
* 22 februari 1944
har efter kort tids sjukdom
stilla insomnat. Sörjd
och saknad av oss alla
Trelleborg
den 8 november 2022
ANITA
Rickard och Maria
Simon och Anna
Ebbe
Oskar och Emma
Amelia, Leon
Linnea och Markus
Agnes
Christian och Therése
Axel, Klara, Selma
Släkt och vänner
Från ungdomens dagar
med trofasta band
Livets väg vi tillsammans
vandrat
över land och hav
hand i hand
Delat glädje, bekymmer
och framtidstro
Tack för allt när Du nu lagt
Ditt huvud till ro
Begravningen äger rum
i Norra Kapellet onsdag
den 30 november kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på Cancerfonden
tel. 010-199 10 10 eller
www.cancerfonden.se
Tänd ett ljus för Tommy
på www.begr.se