Till alla er som på olika
sätt visat deltagande
vid vår älskade
Göran Petterssons
bortgång, för besök, kort,
telefonsamtal och blommor
till hemmet, för vackra
blommor vid begravningen
samt för alla minnesgåvor
vill vi framföra vårt varma
och innerliga tack.
ANN
Emil
Anna och Daniel
Rolf och Ulla
med familjer