Vår älskade
Gulli
Schyllert
* 11 mars 1934
har stilla insomnat
Mariero, Östra Värlinge
den 23 januari 2023
Innerligt älskad
oändligt saknad
Anders och Karin
Samuel
Magnus och Birgitta
Filip och Amanda
Jakob och Emma
Peter och Petra
Wilma
Fredrik och Emma
Hugo, Albin
Släkt och vänner
Sörj inte min död
Var glad att jag har levat
Begravningen äger rum
i Norra kapellet måndag
den 13 februari kl. 13.00.
Valfri klädsel.
Svar om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån
tel. 0410-109 53 eller på
ww.begr.se
senast den 8 februari