Vår kära Mor,
Mormor, Farmor,
Svärmor, Gammelmormor
Greta
Nilsson
* 27 juli 1926
† 4 november 2022
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Hon som lyste vår stig
Hennes tid är förbi
Begravningen äger rum 
i Norra kapellet onsdag 
den 7 december kl 11.00.
Svar om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån 
tel. 0410-10953 senast 
den 30 november. 
Tänd ett ljus för Greta
på www.begr.se
Ett varmt tack till all
personal på Byagården för
god och kärleksfull
omvårdnad.