Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar
och Morfar
Kent
Karlström
* 21 november 1948
† 31 oktober 2022
EVA
Lina
Loke, Iris
Sara och Magnus
Julia, Ines
Släkt och vänner
Allt vad Du lidit
vi nog ej förstått
Men tåligt Du kämpat
och vilan nu nått
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
Men Ditt livsverk på jorden
nu avslutat var
Vi unnar Dig vilan
Du nu har fått
Tack käre Make och Pappa
för allt gott.
Begravningen äger rum
i Norra Kapellet, Trelleborg
torsdag den 1 december
kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk på Cancerfonden
tel. 010-199 10 10.
Tänd ett ljus för Kent
på www.begr.se
Ett varmt tack
till personalen
vid lungmottagningen,
Trelleborgs lasarett.