Vår älskade
Siv Karlsson
* 18 juni 1930
har idag stilla insomnat
Gislöv 16 november 2022
Anders
Evelina
Släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningen äger rum
i Livsrummet torsdag
den 8 december kl. 11.00.
Anmälan om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån
tel. 0410-10953
senast den 2 december.
Tänd ett ljus för Siv
på www.begr.se
Istället för blommor
tänk på Hjärnfonden
tel. 020 - 523 523
Varmt tack till personalen
på Byagården.