AnnMarie
Roos
* 2 augusti 1936
† 20 januari 2023
HENRY
Åsa och Rolf
Robin och Josefine
Henrik och Felicia
Petra och Sune
Marie och Jimmy
Stefan
Barnbarnsbarn
Tack för alla år
vi fick tillsammans
Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.
Tänd ett ljus för Ann-Marie
på www.begr.se
Tänk på BRIS
tel. 08-598 888 00