Vår älskade
Sören
Jörgensen
* 27 juli 1955
har efter en tids sjukdom
stilla somnat in
Trelleborg 29 januari 2023
MOR
Magnus och Sandra
Tilde, Agnes
Henrik
Frida och Simon
Lilly, Klara
Övrig släkt och vänner
Du finns i våra hjärtan
Begravningen äger rum
i Livsrummet tisdag
den 7 februari kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk på Barncancerfonden
tel. 020-90 20 90
Tänd ett ljus för Sören
på www.begr.se