Vår älskade 
Olle 
Pettersson 
* 31 mars 1936  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Trelleborg 26 januari 2023 
ALICE 
ANN-SOFIE och MATS 
Johan, Ellen 
OLA och MALIN 
Måns 
Övrig släkt och vänner 
Vi binder en krans 
av minnen, 
de vackraste och 
finaste vi har. 
Vi vet att de aldrig 
skall vissna. 
Hos oss är du 
alltid kvar. 
Begravningen äger rum 
i Norra kapellet, torsdag 
16 februari kl 13.00.  
Efter akten inbjudes till en 
minnesstund. Svar om 
deltagande till Fonus tel:  
0410-16395 senast 13/2 
Tänk gärna på Hjärnfonden.  
Tänd ett ljus för Olle  
se minnessidor.fonus.se