Min Far
Vår Farfar och Svärfar
Torsten
Jakobsson
* 4 januari 1934
har efter en kort tids
sjukdom lämnat oss i stor
sorg och saknad
Anderslöv
den 29 januari 2023
Lars med familj
Släkt och vänner
Mor har räckt Dig handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har ni mötts igen
Begravningen äger rum 
i Anderslövs kyrka 
tisdag den 14 februari 
kl 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk på Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.
Tänd ett ljus för Torsten
på www.begr.se