Vår älskade
Ryan Patrick
Shearing
* 22 mars 1980
† 10 januari 2023
Ellinor
Hannes
Familjen Shearing
Familjen Christensson
Djupt i vår kärlek
ska du alltid leva,
alltid finnas till
För i kärleken
dör vi aldrig
Begravningen äger rum
i Ö. Torp kyrka fredag
den 10 februari kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ge en gåva till
Cancerfonden / Tänd ett ljus
för Ryan på www.begr.se
Ett varmt tack
till ASIH, Trelleborg och
lungdagvården, SUS Lund.