Vår älskade
Artur Mullin
* 6 november 1926
† 19 november 2022
GUNHILD
Eva och Rolf
Mikael
Mari, Michalis
Tomas
Släkt och vänner
Tack för allt
Du oss har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningen äger rum
i Norra Kapellet fredag
den 9 december kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ett varmt tack till all
personal som vårdat Artur.