Vår kära
Ruth Nilsson
* 6 maj 1934
har idag stilla insomnat
Trelleborg
den 18 november 2022
Mats och Annika
Jan och Anette
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Gråt ej för att jag är borta
Gläds för att jag har funnits
Begravningen äger rum
i Norra kapellet fredag
den 16 december kl. 11.00.
Istället för blommor
tänk på Operation Smile
pg. 90 02 22-1