Vår älskade Pappa
och Morfar
Sjökaptenen
och Mästerlotsen
Curt
Falkman
* 26 november 1932
har stilla insomnat
i sitt hem
Trelleborg
den 1 februari 2023
Kajsa
Fredrik och Ellen
Johan och Nai
En gång skall du
vara en av dem
som levat för längesen.
Jorden skall minnas dig
så som den minns gräset
och skogarna,
det multnande lövet.
Så som myllan minns
och så som bergen
minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig
så som havet.
Pär Lagerkvist
Begravningen äger rum
i Norra Kapellet lördag
den 11 februari kl. 11.00.
Svar om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån på
tel 0410-109 53 eller på
www.begr.se
senast den 7 februari.