till alla som på ett eller annat
sätt visat sin omtanke 
vid vår älskade
Nillas
bortgång och begravning
Kerstin och Arne
Sebban och Sara 
med familjer