Vår älskade
Nienette
Sjövall
* 19 augusti 1947
† 24 januari 2023
Niclas
Kenth
Carina
med familjer
Övrig släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningen äger rum
i Livsrummet fredag
den 24 februari kl. 13.00.
Anmälan om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån
tel. 0410-10953
senast den 20 februari.
Ljus klädsel.
Tänd ett ljus för Nienette
och anmäl er närvaro
på www.begr.se