Vår älskade
Annie
Petersson
* 17 november 1947
har stilla insomnat
Trelleborg
den 30 oktober 2022
CLAES
Fredrik och Ulrika
Catharina, Moa
Truls och Emma
Henrik och Marie
Stig
Släkt och vänner
Vi binder en krans
av minnen
De vackraste och
finaste vi har
Vi vet att de aldrig
skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar
Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.