Till alla er som på olika sätt
hedrat minnet av vår käre
Lars A. Schyllert
vill vi framföra
ett hjärtligt tack.
GULLI
Anders, Magnus,
Peter, Fredrik
med familjer