till alla er som på olika sätt
visat värme och deltagande
vid vår älskade
Lars Revesz
bortgång.
För telefonsamtal,
blommor till hemmet och
begravningen, minnesgåvor
till Cancerfonden och fina
personliga ord på
minnessidan.
KERSTIN
Linda, Sara, Martin, Johan