Min älskade Pappa
Vår käre Bror
Ulrich "Olle"
Glenk
* April 1960
† November 2022
Nina
Dagmar och Lars
Dorothea och Kjell-Erik
med familj
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tänd ett ljus för Ulrich
på www.begr.se