Min älskade
Karin
Jeppsson
* 21 april 1937
† 1 februari 2023
JANOTTO
Övrig släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningen äger rum
i Livsrummet tisdag
den 14 februari kl. 14.00.
Anmälan om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån
tel. 0410-10953
senast den 8 februari.
Tänd ett ljus för Karin
eller anmäl er närvaro
på www.begr.se