Vår älskade Pappa 
Svärfar och Farfar 
Arvin Sjölin 
* 8 september 1933 
Kämpinge 
har efter en tids sjukdom  
lämnat oss i sorg och saknad, 
men för alltid  
i vårt minne bevarad. 
Höllviken 31 oktober 2022 
Anders och Jane 
Axel, Hanna, Venessa 
 
Jörgen och Aurea 
Alec, André 
 
Solvig 
Ditt goda hjärta 
Ditt ljusa sinne 
hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 
Begravningen äger rum 
i Stora Hammars kyrka 
torsdagen den 17 november 
kl 14.00. Efter akten 
inbjudes till en minnesstund. 
Svar om deltagande till 
Fonus 0410-16395 
senast 15/11 
Se minnessidor.fonus.se