Vår älskade
Signe
Sjöstrand
* 1 mars 1925
har idag stilla insomnat
Trelleborg
den 16 januari 2023
Christer och Ingrid
EvaLott och Ulf
Kent och Birgitta
LarsInge och Maria
Susanne och Krister
Barnbarnen
Barnbarnsbarnen
Du var så god,
Du var så glad
Du lämnar bara
vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga
år tillsammans
Begravningen äger rum
i Norra Kapellet fredag
den 10 februari kl. 13.00.
Svar om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån 
tel. 0410-109 53 eller på
www.begr.se
senast den 3 februari 
Ett varmt tack till
personalen på Borgvallen
avd. 4 för god och
kärleksfull omvårdnad.