Leif Malmros
* 28 januari 1956
† 6 oktober 2022
Släkt och vänner
Begravningen äger rum
i Norra kapellet onsdag
den 7 december kl. 13.00
Efter akten skiljs vi åt.
Tänd ett ljus för Leif
på www.begr.se