Vår käre vän 
och kollega
Christian
Carlsson
har efter en tids
sjukdom lämnat oss
i stor sorg och saknad.
Våra tankar går 
till familjen.
Vännerna &
kollegorna
på Saab Kockums