Vår kära 
Margit Nilsson 
* 9 januari 1930 
Kallinge 
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Karlskrona 
27 januari 2023 
Släkt och vänner 
Det kom en dag 
en stilla vind, 
som smekte ömt 
din trötta kind. 
Liksom ett ljus, 
som blåstes ut, 
din levnadsdag 
har nått sitt slut. 
Begravningen sker 
i stillhet. 
Se minnessidor.fonus.se 
Ett varmt och innerligt 
tack till personalen på 
Tvegölja för god vård 
och omsorg.