Vår älskade
Iris Johansson
* 13 augusti 1938
har somnat in
Senoren
 18 januari 2023
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Mor, lilla Mor,
vem är väl som du?
Ingen i hela världen.
Begravningen äger rum
inom familjen.