till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av
vår Älskade
Kjell Johansson
INGER
Johan och Ola
med familjer