Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor och
Gammelmormor
Anna Pettersson
* 9 december 1934
har stilla somnat in och
lämnat oss i stor sorg
och saknad
Lyckeby
23 januari 2023
Annica och Conny
Rebecca och Linus
Iris
Matilda och Noah
Släkt och Vänner
Ögonen slutits, 
tiden var inne
Djup är vår sorg 
fastän ljust ditt minne
Kärlek och godhet 
lyste din stig
Tack kära Mamma,
vila i frid
Begravning äger rum i
Lösens kyrka torsdag den
9/2 kl. 10:30. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i Korskyrkan, Lyckeby.
Svar om deltagande till
Törnkvist Begravnings-
byrå tel. 0455-842 00 eller
via hemsidan senast 6/2.
Tänd ett ljus och skänk
gärna en minnesgåva till
Sjukhuskyrkan
Karlskrona till minne av
Anna på tornkvists.se
Ett varmt tack till
Lyckeby hemtjänst 2 och
hemsjukvården för god
vård och omsorg.