Vår kära 
Marianne 
Wahlgren 
* 13 december 1938  
† 28 januari 2023  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
LEIF 
Roger och Petra 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Ditt goda hjärta 
Ditt ljusa sinne 
hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 
Begravningen äger rum i 
Hvilans kapell, Karlshamn 
fredag 24 februari kl.10.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Se minnessidor.fonus.se